Zamieszczona: 27 marca 2023
Wielkopolskie

Kierownik Robót Elektrycznych

Praca stała |

Kilka słów o firmie

Naszym Klientem jest generalny wykonawca instalacji sanitarnych, który od ponad 35 lat specjalizuje się w kompleksowych realizacjach zarówno nowych projektów inwestycyjnych, jak i modernizacji systemów i instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz wodno – kanalizacyjnych.

Nasze oczekiwania:

– doświadczenie na stanowisku związanym z realizowaniem instalacji elektrycznych
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
– uprawnienia SEP
– wykształcenie wyższe – elektrotechnika, automatyka, energetyka 
– rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
– umiejętność analizowania dokumentów i planowania działań
– doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji SSP, DSO, instalacje niskoprądowe, sieci IT – mile widziane

Nasza propozycja:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego
– możliwość awansu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– samochód służbowy
– prywatną opiekę medyczną 
– kartę sportową
– ubezpieczenie grupowe
– świadczenia świąteczne
– imprezy integracyjne

Twoje zadania:

– współpraca z kierownikiem kontraktu, kierownikiem budowy, GW, inwestorem i innymi wykonawcami
– nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót zgodnie z harmonogramem
– analiza dokumentacji technicznej
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, obmiarów, protokołów
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i jakością prac pod kątem elektrycznym
– kontrola dostaw, zaopatrzenia, eliminowanie przestojów
– zarządzanie zespołem ekip wykonawczych i inżynierów
– kontakt z projektantem inwestycji
– prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami, optymalizacja kosztów projektu
– sporządzanie i rozdysponowywanie zadań między inżynierami, pracownikami serwisu, automatykami

Aplikuj