Zamieszczona: 26 kwietnia 2023
Opolskie

Główna Księgowa

Praca stała |

Kilka słów o firmie

Firma zajmująca się Produkcją wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Powstała w 2018 roku

Lokalizacja: Tułowice, woj. Opolskie

Nasze oczekiwania:

 • kilkuletnie doświadczenie na samodzielnej księgowej/księgowego
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych rachunek zysków i strat oraz bilans,
 • umiejętność ewidencjonowania majątku trwałego spółki,
 • umiejętność wyliczenia rezerw, różnic kursowych.

Nasza propozycja:

 • stabilną umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze między 11 – 13 tys. zł brutto miesięcznie,
 • wsparcie w codziennych obowiązkach ze strony asystentki,
 • bony świąteczne.

Twoje zadania:

 • samodzielne prowadzenie ksiąg w oparciu o obowiązujące standardy i z uwzględnieniem przepisów podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie i wyliczenia rezerw, różnic kursowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych, kosztów itp.,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • udział w rocznej inwentaryzacji,
 • współpraca z biegłym rewidentem w badaniu rocznych sprawozdań,
 • sporządzanie miesięcznych raportów do siedziby głównej za granicą (rachunek zysków i strat),
 • w razie potrzeby pozyskiwanie dofinansowania (leasing),
 • praca na programie Comarch ERP Optima.
Aplikuj