Zamieszczona: 17 stycznia 2023
Łódzkie

Specjalista ds. BHP

Praca stała |

Kilka słów o firmie

Firma specjalizuje się w zakresie produkcji odlewów ze stopów aluminium dla branży AGD, motoryzacyjnej, elektronicznej, elektro-narzędziowej i budowlanej.

Nasze oczekiwania:

 • gotowość do podjęcia pracy w wymiarze ½ etatu
 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (lub podyplomowe)
 • 2-letnie doświadczenie w obszarze BHP w zakładzie produkcyjnym
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania wiedzy szerszej grupie odbiorców

Nasza propozycja:

 • długoterminową współpracę w organizacji z wieloletnim doświadczeniem 
 • elastyczność w zakresie formy zatrudnienia oraz godzin pracy
 • ubezpieczenie PZU
 • kartę sportową FitProfit, FitSport
 • praca w systemie 1- zmianowym 
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz rozwijania kompetencji

Twoje zadania:

 • prowadzenie działalności kontrolnej, w tym ustalanie tematyki kontroli oraz form i sposobów jej dokumentowania
 • aktywny udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych zakładu
 • przekazywanie do użytku nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych: obiektów, urządzeń produkcyjnych, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników
 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także upoważnionymi laboratoriami
 • osobisty udział przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków
 • właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów: dotyczących wypadków w pracy, ewidencji wyników badań
 • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy
 • tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych
 • opiniowanie instrukcji stanowiskowych
 • wdrażanie nowych pracowników w regulaminy BHP miejsca pracy
 • aktualizacja zaleceń i regulaminów oraz informowanie pracowników o zmianach w nich zachodzących
 • doradztwo i edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • określanie ryzyka pracy w zależności od stanowiska
Aplikuj