EN Czym jest praca stała?

EN To zatrudnienie podejmowane na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, czyli na etat lub na część etatu. W ramach pracy stałej pracownik podpisuje umowę bezpośrednio z pracodawcą. Nasza rola sprowadza się do partnera, z którym przejdziesz proces rekrutacji.